Wat is Train4smartservices?

Een uniek traineeprogramma in Nederland en Vlaanderen voor IT-talent.

Met Train4smartservices scholen we 70 trainees in 18 maanden tijd om tot IT-professionals in Vlaanderen en Nederland. Via een grensoverschrijdend werk-leerprogramma stomen we trainees klaar voor de hightech banen van de toekomst. 

In deze bloeiende regio zien we een groeiend tekort aan goed gekwalificeerde IT-medewerkers. Het werk-leerprogramma is in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen in deze regio op maat samengesteld. Talentvolle trainees krijgen de mogelijkheid om zich in achttien maanden te specialiseren waarna ze direct inzetbaar zijn in de gevraagde banen.

Het programma geeft een belangrijke impuls aan de arbeidsmarkt en de bedrijvigheid in de Euregio en ontvangt financiële steun van Interreg-V. Interreg-V is een subsidieprogramma van de EU dat grensoverschrijdende samenwerking, innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.

Kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland bieden een uniek en geïntegreerd onderwijsprogramma aan voor trainees die deelnemen. Dit gebeurt in een onderwijsvorm waarbij klassikaal onderwijs en onderwijs op afstand elkaar afwisselen (blended-learning). Door te kiezen voor deze lesmethode krijgen de trainees onderwijs dat voorziet in een grondige basiskennis en is er eveneens veel ruimte voor verdieping en specialisatie. 

Specialiseren in de meest gevraagde richtingen

Trainees kunnen zich specialiseren in twee hoofdrichtingen: Data Science en Software Development. Binnen deze richtingen kunnen zij kiezen voor een subspecialisatie in Software Engineering, Front-end Web Development, Data Analytics en Data Security.

Opbouwen van een aantrekkelijk CV
Trainees krijgen de mogelijkheid om zich maximaal te ontwikkelen. Dit kan via een unieke combinatie van een uitdagende opleiding enerzijds en het opdoen van werkervaring binnen verschillende bedrijven in Nederland en Vlaanderen anderzijds. Hiermee bouwen trainees een aantrekkelijk CV op en zijn zij van grote meerwaarde op de IT-arbeidsmarkt.

Leren en werken in vier blokken 
Het traineeship voorziet in vier periodes van onderwijs en stages bij diverse bedrijven. In de eerste twee periodes van het traineeship bouwen trainees een stevig fundament in kennis en praktische werkervaring. Deze ervaring en kennis helpt trainees in hun keuze tot specialisatie. Daarna volgen twee periodes van specialisaties via een combinatie van onderwijs en werk. Het onderwijs vindt zowel klassikaal als online plaats in combinatie met bijeenkomsten op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en de Corda Campus in Hasselt.  Na achttien maanden wordt het traineeship afgerond.

Persoonlijke ontwikkeling  
Aan ruim 350 bedrijven in België en Nederland is gevraagd welke vaardigheden en competenties van potentiële nieuwe medewerkers nodig zijn. Naast ‘harde’ competenties vinden bedrijven ook ‘softe’ competenties een belangrijke meerwaarde. Voorbeelden van zulke competenties zijn probleemoplossend vermogen, creativiteit, kunnen samenwerken, culturele sensitiviteit, ondernemerschap en leervermogen. Coaching op deze competenties vormt een belangrijk onderdeel van het traineeship.