Open Universiteit

De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van een open hoger onderwijs.

De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs. De Open Universiteit heeft een hoogwaardig onderwijsaanbod voor wie niet kan (of wil) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit. Voor het bacheloronderwijs zijn er geen vooropleidingseisen en het onderwijs is ingericht op studeren in deeltijd. Het onderwijsmodel staat voor persoonlijk en activerend online onderwijs, met veel flexibiliteit voor studenten. De wetenschappelijke opleidingen krijgen veel waardering van studenten en experts, bijvoorbeeld in de jaarlijkse nationale studentenenquête.

De Open Universiteit heeft de wettelijke taak via onderwijskundig onderzoek bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. Ze heeft zich dan ook ontwikkeld tot dé expert op het gebied van leren en doceren in een door technologie verrijkte omgeving.

Samenwerken heeft een prominente plaats in de missie en ambitie van de Open Universiteit. De Open Universiteit werkt samen met tal van organisaties, zoals instellingen voor hoger onderwijs, profit- en non-profitorganisaties. De Open Universiteit, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool hebben hun kennis over ‘business intelligence’ en ‘smart services’ in 2015 gebundeld in het expertisecentrum Business Intelligence & Smart Services (BISS). Dat vormt het wetenschappelijke hart van de Smart Services Campus.Door samen met overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven te investeren in nieuwe vormen van onderzoek, onderwijs en valorisatie, beogen de partijen middels co-creatie en open innovatie een hotspot op het gebied van ‘business intelligence’ en ‘smart services’ te creëren.

De Open Universiteit is in 2017 uitgeroepen tot beste ICT-opleider van Nederland. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Computable Awards, de belangrijkste ICT-prijzen van ons land. De OU behaalde bij de publieksjury – met een nipt verschil ten opzichte van de publiekswinnaar (Amsterdam School of Data Science) - de tweede plaats en was de overduidelijke favoriet van de expertjury.

Het nieuwe initiatief Train4smartservices zal naar onze mening leiden tot werkgelegenheid, goed opgeleide professionals en versterking van de regionale economische structuur.