Partners

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven in de grensregio

Aan Train4smartservices nemen twee campussen, vijf top-hogescholen in Nederland en België, publieke organisaties en midden- en kleinbedrijven in het grensgebied deel.

Deze partners werken aan community-driven onderwijs als antwoord op de behoefte om sneller goed opgeleid IT-personeel naar de arbeidsmarkt te brengen. In combinatie met de stageplekken bij diverse bedrijven in de grensregio verbreden werkzoekenden hun zoekterrein op de arbeidsmarkt.

Bedrijven en trainees krijgen de kans om kennis te maken met talent en bedrijvigheid ‘over de grens’ waarbij deze culturele kruisbestuiving een positieve impuls zal geven aan de arbeidsmarkt in de grensregio Vlaanderen - Nederland.

De partners in Train4smartservices betreffen:

  • Brightlands Smart Services Campus
  • Corda Campus
  • Fontys Hogeschool Eindhoven
  • Zuyd Hogeschool
  • Open Universiteit
  • Hogeschool PXL
  • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
  • Gemeente Heerlen 

Cofinanciering 

Het project is mogelijk gemaakt met Europese financiering van INTERREG Vlaanderen-Nederland en cofinanciering van Provincie Limburg. 

Om ook werkzoekenden met een IT achtergrond (kennis/ervaring) de mogelijkheid te bieden om deel te nemen, participeert het UWV in Train4smartservices.

Cofinancierders