Europese steun

De Europese Unie investeert in regionale groei

Het programmagebied Vlaanderen – Nederland is een bloeiende regio met een sterke positie binnen Europa. De Europese Unie steunt initiatieven die bijdragen aan de groei van deze regio.

Het project Train4smartservices is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland.

De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.

Logo Interreg
Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Meer info: www.grensregio.eu