Funding the Future

Bouw mee aan de toekomst van Vlaanderen-Nederland

Train4smartservices is tot stand gekomen met Europese steun. Drijvende kracht achter deze steun is Interreg Vlaanderen-Nederland met projecten die bijdragen aan Innovatie, Energie, Milieu en Hulpbronnen en Arbeidsmobiliteit. Projecten die onze Euregio tot bloei brengen. 

Op 19 september kan je gratis zelf zien, ervaren en proeven wat Interreg Vlaanderen-Nederland betekent voor deze Euregio en voor jou! Tijdens Funding The Future wordt de toekomst van Interreg Vlaanderen-Nederland besproken èn kan je ervaren hoe Interreg Vlaanderen-Nederland de toekomst dichterbij brengt. Met tientallen slimme, groene en inclusieve innovaties uit het huidige programma zien. 

Ook wij staan op deze expo. Met informatie over ons unieke werk-leer programma dat je omschoolt naar een baan als IT-expert(e). Graag heten we je welkom op deze expo!

Meer informatie vind je hier.

foto jonge mensen